Servis TPMS - systému merania tlaku v pneumatikách

Podľa príslušného nariadenia Európskeho parlamentu (č. 661/2009 z 13. júla 2009) je systém od 1. novembra 2014 povinnou súčasťou výbavy nových vozidiel v EÚ. S nefunkčným TPMS potom nesmie byť automobil prevádzkovaný na pozemných komunikáciách.

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) je elektronický systém určený na monitorovanie tlaku vzduchu vo vnútri pneumatík na rôznych typoch vozidiel. TPMS hlási vodičovi vozidla informácie o tlaku v pneumatikách v reálnom čase, a to buď pomocou meradla, piktogramového displeja alebo jednoduchého nízkotlakového výstražného svetla. TPMS možno rozdeliť na dva rôzne typy - priamy (dTPMS) a nepriamy (iTPMS). TPMS sú poskytované na úrovni OEM (továrenskej), ako aj riešenia pre trh s náhradnými dielmi. Cieľom TPMS je vyhnúť sa dopravným nehodám, vysokej spotrebe paliva a zvýšenému opotrebeniu pneumatík v dôsledku nedostatočne nafúknutých pneumatík prostredníctvom včasného rozpoznania nebezpečného stavu pneumatík.

Adresa BA-auto, spol. s r.o., Koprivnická 2891/1, 841 01 Dúbravka